4. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održana je prema predloženom dnevnom redu koji su usvojili i vijećnici

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević je pozdravio prisutne vijećnike, gradonačelnika i goste te otvorio 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva konstatacijom da Gradsko vijeće Grada Sarajeva ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva i prihvatilo predložene zaključke koji će biti upućeni u proceduru.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }