80.000 KM od Grada za projekte Centra \”Vladimir Nazor\”

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i direktor Centra „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović danas su potpisali ugovore o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2009. godinu. Shodno potpisanom Ugovoru Grad Sarajevo je budžetom osigurao 50.000 KM za potpuno opremanje objekta – kuće „Škola u prirodi“ u vikend naselju Gajevi, općina Ilijaš, koji je prošle godine kupio i dao na korištenje Centru „Vladimir Nazor“ s ciljem stavljanja objekta u funkciju te osnovni godišnji budžet za realizaciju Projekta. Također, Grad sa 30.000 KM nastavlja podršku Odjelu „Christine Witcutt“ – edukacija i rehabilitacija djece i omladine sa umjerenim i težim intelektualnim poteškoćama.