Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević je pozdravio prisutne vijećnike, gradonačelnika i goste te otvorio 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva konstatacijom da Gradsko vijeće Grada Sarajeva ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Na održanoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva  jednoglasno su prihvatili da priznanje "Počasni građanin Grada Sarajeva" dobije Ercan Uslu iz Turske, za nesebično zalaganje i pomoć građanima BiH u  proteklom ratu, kao i za njegov angažman u poslijeratnom periodu.

Grad Sarajevo će tužiti Kanton

Grad Sarajevo insisitira da Skupština Kantona Sarajevo hitno donese Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo i Zakon o povratu imovine Grada Sarajeva od Kantona Sarajevo – zaključilo je Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 7. sjednici prilikom razmatranja Informacije o položaju Grada Sarajeva i primjeni Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH.