Јавни увид и расправа о Нацрту одлуке о провођењу РП \”Подгај-Текија\”

Јавни увид у Нацрт одлуке о провођењу РП "Подгај-Текија" обавиће се у периоду од 11.01. до 11.02.2010. године, сваким радним даном од 9.00 до 15.00 часова, у просторијама МЗ "Скендерија-Текија", у ул. Скендерија број 5.