Potpisan Ugovor o uspostavljanju SOS Kriznog centra kao modela za borbu protiv zloupotrebe djece

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i generalni sekretar Udruženja "SOS Krizni centar" Ranka Kezić danas su potpisali Ugovor o uspostavljanju SOS Kriznog centra čiji je zadatak da stručno i sistemski pomaže u rješavanju statusa maloljetne djece koja se zloupotrebljavaju po osnovu rada, prosjačenja i skitnje, seksualnog zlostavljanja ili preprodaje.Gradonačelnik Behmen je ovom prilikom najavio da će Grad Sarajevo u 2010. godini nastaviti i sa provođenjem Projekta primarne prevencije u oblasti maloljetničke delinkvencije sa djecom sa izraženim poremećajnim ponašanjem i izrečenim mjerama posebnog nadzora.