Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na svojoj 13. sjednici, kojom je predsjedavao g. Željko Ler, donijelo Odluku o dodjeli vijećničkog mandata Ani Baltić u Gradskom vijeću. Baltić je dobila mandat vijećnice u Gradskom vijeću kao kandidat s liste grupe vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, umjesto Marina Ivaniševića.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }