Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na svojoj 13. sjednici, kojom je predsjedavao g. Željko Ler, donijelo Odluku o dodjeli vijećničkog mandata Ani Baltić u Gradskom vijeću. Baltić je dobila mandat vijećnice u Gradskom vijeću kao kandidat s liste grupe vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, umjesto Marina Ivaniševića.