Ustavni sud FBiH: povrijeđeno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu

Ustavni sud Federacije BiH donio je danas presudu kojom je utvrđeno da je osporenim odredbama Zakona o imovini Kantona Sarajevo (članovi 2.,3.,4. i 5.) povrijeđeno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu. Ustavni sud je, naime, odlučujući o zahtjevu gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa odredbama članova 2., 3., 4., 5. i 10. Zakona o imovini Kantona Sarajevo i nakon provedene javne rasprave na sjednici održanoj 26.01.2010. donio presudu na osnovu koje će Kanton Sarajevo u konačnom morati vratiti imovinu Gradu Sarajevu.