Raniji gradonačelnici Sarajeva pozdravili presudu Ustavnog suda FBiH o vraćanju imovine Gradu Sarajevu

Klub ranijih gradonačelnika Sarajeva pozdravio je presudu Ustavnog suda FBiH po zahtjevu gradonačelnika Alije Behmena za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi s odredbama članova 2., 3., 4., 5. i 10. Zakona o imovini Kantona Sarajevo, kojom je utvrđeno da je povrijeđeno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu, te kojom se Gradu vraća njegova imovina. „Zaokupljeni sudbinom i pravnim statusom Grada drastično ograničenih mogućnosti i nadležnosti, sa zadovoljstvom smo, kao raniji gradonačelnici Sarajeva, dočekali presudu Ustavnog suda FBiH kojom se utvrđuje kako je pojedinim članovima Zakona o imovini Kantona Sarajevo povrijeđeno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu.