Realizacija projekta Grada Sarajeva o prevenciji gripe H1N1 u školama

Učenici Gimnazije Obala danas su izvršili prezentaciju zaštite od gripe H1N1. Tom prilikom su podijeljeni informativni materijali sa savjetima o prevenciji, zaštiti i liječenju ove bolesti, a čiju izradu je finansirao Grad Sarajevo.Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika, naglasio je da gripa H1N1 zauzima veliku medijsku pažnju, te da je od velike važnosti da se građani Sarajeva aktivno uključe u proces prevencije ove bolesti novijeg doba.

Grad Sarajevo inicirao Radionicu za obuku obrtnika iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva

„Grad Sarajevo je organizirao ovu radionicu zajedno sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH i Obrtničkom komorom KS, s namjerom da obrtnicima približi proceduru zaštite i autorizacije proizvoda koji su izraz znanja i umijeća i predstavljaju autentičan bosanski proizvod“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Sarajeva mr. Miroslav Živanović, pozdravivši učesnike danas održane Radionice o temi „Zaštita prava industrijskog vlasništva, robnih i uslužnih žigova u BiH“ u prostorijama Gradske uprave Sarajevo.