Grad Sarajevo inicirao Radionicu za obuku obrtnika iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva

„Grad Sarajevo je organizirao ovu radionicu zajedno sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH i Obrtničkom komorom KS, s namjerom da obrtnicima približi proceduru zaštite i autorizacije proizvoda koji su izraz znanja i umijeća i predstavljaju autentičan bosanski proizvod“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Sarajeva mr. Miroslav Živanović, pozdravivši učesnike danas održane Radionice o temi „Zaštita prava industrijskog vlasništva, robnih i uslužnih žigova u BiH“ u prostorijama Gradske uprave Sarajevo.

Realizacija projekta Grada Sarajeva o prevenciji gripe H1N1 u školama

Učenici Gimnazije Obala danas su izvršili prezentaciju zaštite od gripe H1N1. Tom prilikom su podijeljeni informativni materijali sa savjetima o prevenciji, zaštiti i liječenju ove bolesti, a čiju izradu je finansirao Grad Sarajevo.Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika, naglasio je da gripa H1N1 zauzima veliku medijsku pažnju, te da je od velike važnosti da se građani Sarajeva aktivno uključe u proces prevencije ove bolesti novijeg doba.