Grad Sarajevo sa 100.000 KM podržao rad javnih kuhinja

Gradonačelnik Alija Behmen potpisao je danas ugovore o finansijskoj podršci Grada Sarajeva javnim kuhinjama: "Stari Grad", Udruženja humanitarne organizacije "Merhamet"  – Muslimansko dobrotvorno društvo, Udruženja humanitarno-pastoralne organizacije "Caritas Vrhbosanske nadbiskupije", Udruženja humanitarno-karitativne organizacije "Kruh svetog Ante" Franjevačke provincije Bosne Srebrene i Crvenog križa Kantona Sarajevo. Grad Sarajevo je za opremu, osiguranje hrane i druge potrebe javnih kuhinja u ovoj godini ukupno izdvojio 100.000 KM, i to: 35.000 KM za kuhinju Crvenog križa KS, 25.000 KM za “Merhamet”, 20.000 KM za kuhinju “Stari Grad”, 15.000 KM za “Kruh svetog Ante” i 5.000 KM za kuhinju “Caritasa”.