Počinje snimanje terena

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj 27.04.2010. godine usvojilo je odluke o pristupanju izradi tri regulaciona plana: „Ahatovići“, „Park šuma Mojmilo“ i „Đuro Đaković – Ciglane“.U narednom periodu otpočinju aktivnosti na snimanju postojećeg stanja (ažuriranje geodetskih podloga, geološki istražni radovi, ankete na terenu), te apelujemo da građani to omoguće u cilju što kvalitetnijeg postupka izrade navedenih planova.