Јавни увид и расправа у Нацрт РП „Црни Врх“

Градска служба за урбано планирање обавјештава заинтересоване грађане да од 10. јуна до 10. јула текуће године, сваким радним даном од 9.00 до 15.00 часова, могу да обаве јавни увид у Нацрт регулационог плана "Црни Врх“ у просторијама Мјесне заједнице "Маријин Двор-Црни врх“ у улици Долина бр. 7. Јавна расправа о Нацрту овог планског документа одржаће се у понедјељак, 12.07.2010. године, у 17.00 часова у просторијама МЗ "Маријин Двор-Црни врх“ у улици Долина бр. 7.