Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao g. Željko Ler. Nakon diskusije  vijećnika Ferida Buljubašića iz  SDP-a, a u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, rasprava o Prijedlogu odluke o usvajanju Regulacionog plana "Podgaj-Tekija" s Prijedlogom odluke o provođenju Regulacionog plana "Podgaj –Tekija" je odgođena,  dok dokumentacija ne bude upotpunjena detaljnim informacijama relevantnih institucija.