Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom  je predsjedavao g. Željko Ler. Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Odluku o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva. Ovom odlukom utvrđuje se njegova nadležnost i organizacija rada, propisuje postupak za imenovanje, smjenjivanje i prestanak rada pravobranioca, zamjenika pravobranioca i uređuju druga pitanja u vezi sa radom Pravobranilaštva. Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o namjeri osnivanja Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo“ sa prihvaćenim prijedlozima iznesenim u diskusiji.