Одржана је 20. сједница Градског вијећа Града Сарајева

Одржана је 20. сједница Градског вијећа Града Сарајева, којом  је предсједавао г. Жељко Лер. Градско вијеће Града Сарајева усвојило је Одлуку о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева. Овом одлуком утврђује се његова надлежност и организација рада, прописује поступак за именовање, смјењивање и престанак рада правобраниоца, замјеника правобраниоца и уређују друга питања у вези са радом Правобранилаштва. Градски вијећници су усвојили Одлуку о давању сагласности на Споразум о намјери оснивања Јавне установе „Музеј савремене умјетности Арс Аеви Сарајево“ са прихваћеним приједлозима изнесеним у дискусији.