Kamočaji sa predstavnicima Fondacije „Heinrich Böll“ razgovarao o ekološki održivom urbanom razvoju grada

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaji primio je danas Waltera Kaufmanna, referenta Fondacije „Heinrich Böll Stiftung“ iz Berlina za Jugoistočnu Evropu, Istočnu Evropu i Kavkaz, i Mirelu Grűnther-Đečević, direktoricu Ureda ove fondacije za Bosnu i Hercegovinu, s kojima je razgovarao o ekološki održivom urbanom razvoju grada. Predstavnici Fondacije „Heinrich Böll Stiftung“, bliske njemačkoj Stranci Zeleni, interesirali su se za aktuelnu poziciju Grada Sarajeva, kao i za projekte Grada, koji se tiču ekološke i socijalne održivosti. Prema riječima Kaufmanna, Fondacija se bavi razvojem i planiranjem prostora iz dva razloga: prvi je u vezi s pitanjem okoliša (transport, zagađenje, voda i dr.), a drugi, mnogo važniji, tiče se demokratizacije kroz participaciju građana u iniciranju i kreiranju projekata.