Dogradonačelnik Živanović primio delegaciju Udruženja Bukovina i Hrastovina

Dogradonačelnik Sarajeva Miroslav Živanović primio je delegaciju Bukovine i Hrastovine, udruženja građana okupljenog oko istoimenog multimedijalnog sajta i virtualne paradržave s parlamentom, državljanima, matičnim uredom i narodnom administracijom kreativaca i suradnika koje radi na osmišljavanju sadržaja kroz tekst, sliku, zvuk, crtež i videoklipove u formi karikature, satire, humora i vlastitog radioprograma koji se emitira putem internet streaminga.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }