Dogradonačelnik Živanović primio izaslanstvo Udruge Bukovina i Hrastovina

Dogradonačelnik Sarajeva Miroslav Živanović primio je izaslanstvo Bukovine i Hrastovine, udruge građana okupljene oko istoimenog multimedijalnog sajta i virtualne paradržave s parlamentom, državljanima, matičnim uredom i narodnom administracijom kreativaca i suradnika koja radi na osmišljavanju sadržaja kroz tekst, sliku, zvuk, crtež i videoklipove u formi karikature, satire, humora i vlastitog radioprograma koji se emitira putem internet streaminga.