Dogradonačelnik Kamočaji na Istanbulskom forumu o međunarodnoj suradnji gradova

Na poziv gradonačelnika Istanbula Kadira Topbasa, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaji učestvuje u radu dvodnevnog Istanbulskog foruma o međunarodnoj suradnji gradova.
Forumu koji se održava povodom obilježavanja 87. godišnjice Republike Turske prisustvuju gradonačelnici i predstavnici prijateljskih gradova i pobratima Gradu Istanbulu. Dogradonačelnik Kamočaji izlagao je na početku prve plenarne sesije, o temi „Gradska diplomatija i doprinos gradova savezu civilizacija“.  Kamočaji je kazao da Grad Sarajevo posebnu pažnju poklanja diplomatiji gradova, regionalnoj suradnji i povezivanju.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }