Održan sastanak u Gradskoj upravi u vezi sa nadzorom prodaje pirotehničkih sredstava

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva i predsjednik Izvršnog odbora za pripremu i organizaciju Programa dočeka Nove 2011.godine Igor Kamočaji održao je danas sastanak u Gradskoj upravi sa predstavnicima Kantona Sarajevo, gradskih općina, kantonalnih inspekcijskih službi i MUP-a u vezi sa nadzorom prodaje pirotehničkih sredstava u Sarajevu uoči nadolazećih praznika. Nakon šire diskusije prisutnih na sastanku, doneseni su zaključci koji se odnose na poduzimanje zajedničkih aktivnosti s ciljem onemogućavanja prodaje pirotehničkih sredstava na području grada Sarajeva.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }