Dogradonačelnik Kamočaji obradovao djecu OŠ \’\’Džemaludin Čaušević\’\’

Zamjenik gradonačelnika Igor Kamočaji družio se danas sa djecom iz OŠ ‘’Džemaludin Čaušević’’ i tom prilikom podijelio 60 paketića. Djeca zajedno sa nastavnicima, pripremila su prigodan program i na taj način iskazala svoju zahvalnost Gradu Sarajevu. Haša Albinović, direktorica OŠ ‘’Džemaludin Čaušević’’ koja svojim programom rada posebnu pažnju posvećuje romskoj populaciji, zahvalila se zamjeniku gradonačelnika  i Gradu Sarajevu na kontinuiranoj podršci, te dogradonačelniku uručila Zahvalnicu u ime škole.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak 28.12.2010. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 30.11.2010.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED: