Grad Sarajevo je po prvi put predstavljen u publikaciji „City Leaders“ za 2011. godinu

Grad Sarajevo je po prvi put predstavljen u publikaciji „City Leaders“ za 2011. godinu, u organizaiciji PropertyEU i MIPIM World-a, organizacija koje djeluju na globalnom nivou sa svrhom razvoja tržišta nekretnina i razvoja glavne baze podataka za investitore širom svijeta. „City Leaders“ prezentira 100 vodećih evropskih gradova koji predstavljaju dio zajedničkog tržišta za međunarodne investitore. Prema City Leaders metodologiji grad Sarajevo je svrstan u „REINVENTED CAPITALS“, što znači da Sarajevo ulazi u red vodećih tranzicijskih prijestolnica sa velikim potencijalom i šansama za dinamičan ekonomski razvoj. City Leaders piše o Sarajevu:  „Izuzetan geografski položaj grada Sarajeva u Bosni i Hercegovini, te njegove klimatske, geološke, deomografske i makroekonomske karakteristike, doprinijele su upravo da je Sarajevo centar javne uprave i privrede. Dobar poslovni ambijent rezultat je uspješne saradnje javnog i privatnog sektora na polju unapređenja ukupnog ekonomskog razvoja. Grad je također i glavni edukacijski centar.