Pismo zahvalnosti za podršku i pomoć u realizaciji Projekta prevencije maloljetničke delinkvencije

Direktorica Humanitarne organizacije „Altius“ Marija Milović uputila je pismo zahvalnosti gradonačelniku Sarajeva Aliji Behmenu za podršku i pomoć u realizaciji Projekta prevencije maloljetničke delikvencije. „Najljepše se zahvaljujemo u ime naše organizacije, svih angažovanih na projektu, djece, njihovih roditelja, nastavnika i pedagoga škola, na nesebičnoj podršci u realizaciji Projekta. Teško je opisati koliki je pozitivan doprinos ovog Projekta, kako našoj djeci tako i cjelokupnoj zajednici. Sve to možemo zahvaliti samo Vama gospodine gradonačelniče, Gradskom vijeću, sekretaru Gradske uprave gosp.Kojoviću i  gosp. Ramizu Kadiću, koordinatoru projekta u ime Grada, koji ste dali sve od sebe kako bi ovaj Projekat zaživio i održao se do danas. Djeca sada znaju da postoji još  neko ko na njih misli i pruža im tako željenu pažnju i pomoć.  Naš zajednički Projekat prevencije maloljetničke delikvencije naišao je na izuzezno velike pohvale i pozitivne ocjene. Izražena je želja mnogih roditelja, djece, nastavnika i drugih subjekata za proširenjem Projekta i uključivanjem što više djece i još više aktivnosti a u tom pravcu idu i zaključci Gradskog vijeća.“, navodi se, između ostalog, u pismu direktorice Humanitarne organizacije „Altius“.