Uspostavljanje saradnje između Grada Sarajeva i Grada Novi Pazar

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa saradnicima primio je danas delegaciju Grada Novi Pazar i Agencije za ekonomski razvoj SEDA-e, koju je predvodio dr. Meho Mahmutović, gradonačelnik Novog Pazara. Delegacija boravi u Sarajevu povodom učešća na Prvom Sajmu općina i gradova Jugoistočne Evrope-NEXPO 2011. Posjeti Gradu Sarajevu je prethodila inicijalna posjeta predstavnika Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Agenciji za ekonomski razvoj Sandžaka-SEDA, koja se desila u Novom Pazaru, 10.12.2010.godine. Na današnjem sastanku razgovaralo se o mogućnostima uspostavljanja saradnje između naša dva grada i razmatrani su osnovni elementi koji će biti sadržani  u Sporazumu o saradnji između Grada Sarajeva i Grada Pazara, kao što su: ostvarenje privredne saradnje, privrednih susreta, razmjena iskustava i komunikacije između privrednika Sandžaka i Sarajeva, uspostavljanje univerzitetske saradnje, razmjena iskustava, kadrovsko jačanje, te mogućnost zajedničkog apliciranja na Temus i FP7 program Zajednice, razvijanje kulturne saradnje ove dvije regije koje imaju dosta dodirnih tačaka kroz historijsko naslijeđe, realizacija infrastrukturnog projekta iz oblasti promocije turizma, tj. vertikalne signalizacije puta Sarajevo-Novi Pazar, te priprema timova za projekte prekogranične saradnje, razmjena iskustava i informacija, intenziviranje koordinacije između SERDA-e i SEDA-e.

Sutra press konferencija u povodu održavanja velikog sajma „NEXPO – 2011“

U četvrtak, 10.03.2011.god., u 12 sati održat će se press konferencija povodom održavanja velikog sajma „NEXPO – 2011“, čiji su organizatori: Savez općina i gradova FBiH u suradnji sa Savezom opština i gradova RS i Gradom Sarajevom. Učesnici konferencije:

• Vladimir Moskov, predsjednik NALAS-a,
• Kelmend Zajazi, izvršni direktor NALAS-a,
• Keith Whitmore, predsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope,
• predstavnik Grada Sarajeva,
• Husejin Smajlović, predsjednik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine,
• Vesna Travljanin, direktor Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te
• Dragoljub Davidović, predsjednik Saveza općina i gradova Republike Srpske;