Стручна трибина: \”Треба ли дјеца да уче основне елементе пливања кроз наставни процес у основној школи?\”

Градска управа Града Сарајева, Општина Нови Град – Сарајево, Олимпијски комитет БиХ, Факултет спорта и тјелесног одгоја, Савјет родитеља основних школа Кантона Сарајево, ЈП „Олимпијски базен Отока“ д.о.о. организатори су Регионалне стручне трибине под називом "Треба ли дјеца да уче основне елементе пливања кроз наставни процес у основној школи?", која ће се одржати 26. марта 2011. године у Сали Општине Нови Град са почетком у 09.30 часова.
Циљ Пројекта је потицање, интензификација и развијање наставног плана и програма предмета тјелесно и здравствено васпитање у основним школама, те на основу стручних мишљења и научних сазнања предложити и иницирати унапређење програмских и методички припремљених наставних, ваннаставних и ваншколских активности.

Стручна трибина: \\\”Треба ли дјеца да уче основне елементе пливања кроз наставни процес у основној школи?\\\”

Градска управа Града Сарајева, Општина Нови Град – Сарајево, Олимпијски комитет БиХ, Факултет спорта и тјелесног одгоја, Савјет родитеља основних школа Кантона Сарајево, ЈП „Олимпијски базен Отока“ д.о.о. организатори су Регионалне стручне трибине под називом "Треба ли дјеца да уче основне елементе пливања кроз наставни процес у основној школи?", која ће се одржати 26. марта 2011. године у Сали Општине Нови Град са почетком у 09.30 часова.
Циљ Пројекта је потицање, интензификација и развијање наставног плана и програма предмета тјелесно и здравствено васпитање у основним школама, те на основу стручних мишљења и научних сазнања предложити и иницирати унапређење програмских и методички припремљених наставних, ваннаставних и ваншколских активности.