28. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Sjednici se pridružio predsjedavajući Federacije BiH Živko Budimir koji je pozdravio prisutne, zahvalio se na pozivu i istaknuo da podržava nakanu Gradskog vijeća Grada Sarajeva da se uspostavi saradnja između gradova Vukovara i Sarajeva. Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar-mart 2011.godine. U periodu januar-mart 2011.godine u odnosu na isti period 2010. godine neznatno je povećan broj registorovanih krivičnih djele, kao i broj saobraćajnih nezgoda, dok je broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira blago smanjen. Stanje maloljetničke delinkvencije karakteriše povećanje broja maloljetnih izvršilaca, kao i broj krivičnih djela za koja su prijavljeni.