Podrška pobratimske Ferrare Sarajevu u kandidaturi za Evropsku prijestolnicu kulture 2014.

Gradonačelnik Ferrare Tiziano Tagliani, pobratimskog Grada sa Sarajevom, uputio je pismo gradonačelniku Aliji Behmenu u kojem izražava podršku Sarajevu u kandidaturi za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. „U više od 20 godina pobratimstva između naša dva grada, imali smo brojne mogućnosti da naučimo cijeniti bogatstvo multikulturalne dimenzije u Sarajevu,   što je i prepoznato od Vijeća Europe 2003. i 2004. godine koje mu je dalo  titulu prvog interkulturalnog grada. Iz tog razloga duboko smo uvjereni da Sarajevo posebno zaslužuje da bude izabrano.

U Sarajevu otvorena prva DTS Investiciona biblioteka

U Sarajevu je otvorena prva „DTS Investiciona biblioteka“ u organizaciji Društva za tržišne studije. U ime Grada Sarajeva prisutnima se obratio zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović, koji je naglasio važnost postojanja investicione biblioteke za grad Sarajevo i njegove građane i građanke, kao i činjenicu da se krajem godine u Sarajevu održava globalna finansijska konferencija IFTA 2011, što predstavlja svojevrsnu priliku za Sarajevo da se predstavi kao ozbiljan partner na području finansijskih tržišta.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }