Doris Pack: Sarajevo za prijestolnicu kulture 2014.

Sjednica Organizacionog i Izvršnog odbora za kandidaturu Sarajeva za kulturnu prijestolnicu Evrope za 2014. godinu održana je danas u hotelu Europe u Sarajevu. Nakon sjednice, na kojoj je prihvaćena informacija o dosadašnjem toku aktivnosti i narednim zadacima odbora, predstavljeni su radovi studenata Arhitektonskog fakulteta koji su napravili komparativnu analizu svih dosadašnjih kulturnih prijestolnica Evrope s potencijalima Sarajeva kao prijestolnicom Evrope 2014. godine. Mario Gerusi predstavio je izgled web-stranice koja će na najmoderniji način otvoriti grad prema cijelom svijetu i posebno u kontekstu evropske prijestolnice kulture 2014. godine.