Doris Pack: Sarajevo za prijestolnicu kulture 2014.

Sjednica Organizacijskoga i Izvršnoga odbora za kandidaturu Sarajeva za kulturnu prijestolnicu Europe za 2014. godinu održana je danas u hotelu “Europa” u Sarajevu. Nakon sjednice, na kojoj je prihvaćena informacija o dosadašnjem tijeku aktivnosti i narednim zadaćama odbora, predstavljeni su radovi studenata Arhitektonskog fakulteta koji su napravili komparativnu analizu svih dosadašnjih kulturnih prijestolnica Europe s potencijalima Sarajeva kao prijestolnicom Europe 2014. godine. Mario Gerusi predstavio je izgled web-stranice koja će na najmoderniji način otvoriti grad prema cijelom svijetu i posebice u kontekstu Europske prijestolnice kulture 2014. godine.