Podrška Grada Plonska Sarajevu u kandidaturi za Evropsku prijestolnicu kulture 2014.

Gradonačelnik poljskog Grada Plonska i potpredsjednik Međunarodne asocijacije gradova nosilaca poruke mira Andrzej Pietrasik uputio je pismo gradonačelniku Sarajeva Aliji Behmenu u kojem se izražava podrška Sarajevu  kandidaturi za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine. „Grad Plonsk podržava Grad Sarajevo u kandidaturi za Evropsku prijestolnicu kulture 2014.godine jer je Sarajevo središte i raskrsnica kultura, civilizacija i religija svijeta. Sarajevo se nalazi u središtu zemlje u kojoj se ostvaruju  historijski događaji čije značenje neposredno utječe na modernu historiju Evrope i svijeta. To je jedinstveni grad povijesti, kulture, umjetnosti i otvorenosti za sve generacije i sve različitosti. Grad prijatelj koji je kroz svoju savremenu povijest kao i proteklih stoljeća predstavljao jedinstven spoj srednjoevropske, jugoistočnoevropske, te balkanske i mediteranske kulture.

Poslodavci spremni za saradnju u izgradnji programa za razvoj„soft“ vještina kadrova

Grad Sarajevo još jednom je bio domaćin radnom sastanku poslodavaca u okviru Programa PrilikaPlus – Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti (prilikaplus.ba). Na sastanku su bili prisutni poslodavci iz sektora finansijskih usluga, drvne industrije i industrije namještaja, prodaje, auto industrije, farmacije, elektroprivrede,  te Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Upravljanje kompanijama i organizacijama, donošenje odluka na bazi činjenica, te komunikacija sa klijentima i kupcima u velikoj mjeri zavise od tzv. \’soft\’ ili \’mekih\’ vještina, zaključeno je na sastanku.