30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Prije utvrđivanja dnevnog reda Gradskog vijeća Grada Sarajeva predloženo je da se na narednoj sjednici pozovu ministar MUP-a KS i komesar MUP-a KS, u cilju detaljnijeg informisanjanja vijećnika o bezbjednosnoj situacija u gradu Sarajeva, budući da je tačka o datoj problematici već planirana za narednu sjednicu.Također je dogovoreno da se  što hitnije realizuju zaključci i prijedlozi koji su doneseni na 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Izjave za medije nakon sastanka Organizacionog i Izvršnog odbora za kandidaturu Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014.

U četvrtak, 30.06.2011. godine u 14.00 sati bit će upriličene izjave za medije nakon sastanka Organizacionog i Izvršnog odbora za kandidaturu Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. Prije uzimanja izjava predstavnici medija (snimatelji i fotoreporteri) će moći zabilježiti detalje zvanične aplikacije za titulu Evropske prijestolnice kulture kao i samog sastanka Organizacionog i Izvršnog odbora.

Predstavljena finalna verzija Akcionog plana energetski održivog razvoja za grad Sarajevo

U zgradi Grada Sarajeva danas je predstavljena finalna verzija Akcionog plana energetski održivog razvoja grada (Sustainable Energy Action Plan – SEAP),  koji je osnovni dokument za buduće planiranje aktivnosti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Sarajeva. Izradom ovog Akcijskog plana, Grad Sarajevo je ispunio obvezu preuzetu pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, a njegovim prihvatanjem u Gradskom vijeću postat će jedan od prvih gradova u regiji koji se službeno opredijelio za održivi energetski razvoj prema direktnim smjernicama Evropske komisije. Osnovni cilj Akcijskog plana je identificirati konkretne mjere za sektore neposredne energetske potrošnje Sarajeva čija će realizacija do 2020. godine rezultirati smanjenjem emisija CO2 za 21% u odnosu na referentnu 2008. godinu. Metodologija izrade ovog Akcijskog plana u skladu je sa smjernicama Europske komisije.