Podrška Grada Soluna kandidaturi Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine

Kandidaturu Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine podržao je i Grad Solun na čelu sa gradonačelnikom Yiannisom Boutarisom. \’\’Grad Sarajevo je središte i raskrsnica kultura, civilizacija i religija svijeta. Bosna i Hercegovina, evromediteranska zemlja baštini kroz milenije izuzetna ostvarenja čovjeka u bogatoj prirodnoj zajednici čija osnovna odlika je raznolikost, oblikovala je podneblje u kojem su se oblikovale duhovne, graditeljske i svakovrsne kulture različitosti. Sarajevo je u središtu zemlje u kojoj se ostvaruju  povijesni događaji čije značenje neposredno utječe na modernu historiju Evrope i svijeta. Zbog svega toga misija projekta je, prije svega, vezana za temeljne vrijednosti Pariške konvencije o kulturi iz 1954. godine u kojoj se ističe da je kulturno-historijska baština Evrope naše zajedničko dobro i za Konvenciju UNESCO-a iz 2008. o kulturi različitosti i slobodi izražavanja\’\’.

UNDP BiH i Grad Sarajevo: više od pola miliona KM za 11 projekata organizacija civilnog društva

U Gradskoj upravi Grada Sarajeva danas je održana ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa 10 organizacija civilnog društva za provedbu Projekta „Jačanje lokalne demokracije/demokratije II – LOD II“, koji zajednički realiziraju UNDP BiH i Grad Sarajevo.Na adresu Grada Sarajeva, koji je raspisao Javni poziv, pristigla su 72 projektna prijedloga, od kojih je Komisija, sastavljena od predstavnika UNDP BiH, Grada Sarajeva i nevladinog sektora, izabrala 11 projekata. Za njihovu realizaciju izdvojeno je 523.120,57 KM, uz sudjelovanje Grada Sarajeva  sa 10 posto ovog iznosa. Organizacije civilnog društva će kroz realizaciju ovih projekata, u saradnji sa Gradskom upravom, raditi na rješavanju aktuelnih pitanja iz oblasti socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, neformalnog obrazovanja mladih, problema sigurnosti i nasilja u porodici, te time doprinijeti unapređenju kvaliteta života građanki i građana Sarajeva.