Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Gradski vijećnici su usvojili Odluku o razrješenju člana radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva Almedina Miladina. Zbog prestanka mandata gradskog vijećnika, Almedin Miladin razrješava se dužnosti člana Komisije za pitanja mladih i člana Odbora za lokalno poslovanje i turizam, te predsjedavajućeg Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama, a na njegovo mjesto imenovan je Rizah Avdić. Vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Logavina“ s Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Logavina“.

Grad Sarajevo poziva na prekid štrajka uposlenika GRAS-a

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj danas, gradski vijećnici i gradonačelnik Alija Behmen izrazili su žaljenje i ogorčenje zbog saobraćajnog kolapsa koji je nastao jutros u glavnom gradu Bosne i Hercegovine usljed štrajka uposlenika GRAS-a, koji nikako da shvate da obavljaju javnu funkciju u gradu. Grad Sarajevo oštro osuđuje ovakvo ponašanje i drži da su se u ovom slučaju štrajkači ponovo grubo i brutalno poigrali sa građanima Sarajeva. Grad Sarajevo apeluje na štrajkače i menadžment GRAS-a da što hitnije sa Vladom Kantona Sarajevo pronađu kompromisno rješenje, te da što prije profunkcionira gradski i prigradski saobraćaj.