Grad Sarajevo poziva na prekid štrajka uposlenika GRAS-a

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj danas, gradski vijećnici i gradonačelnik Alija Behmen izrazili su žaljenje i ogorčenje zbog saobraćajnog kolapsa koji je nastao jutros u glavnom gradu Bosne i Hercegovine usljed štrajka uposlenika GRAS-a, koji nikako da shvate da obavljaju javnu funkciju u gradu. Grad Sarajevo oštro osuđuje ovakvo ponašanje i drži da su se u ovom slučaju štrajkači ponovo grubo i brutalno poigrali sa građanima Sarajeva. Grad Sarajevo apeluje na štrajkače i menadžment GRAS-a da što hitnije sa Vladom Kantona Sarajevo pronađu kompromisno rješenje, te da što prije profunkcionira gradski i prigradski saobraćaj.

Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Gradski vijećnici su usvojili Odluku o razrješenju člana radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva Almedina Miladina. Zbog prestanka mandata gradskog vijećnika, Almedin Miladin razrješava se dužnosti člana Komisije za pitanja mladih i člana Odbora za lokalno poslovanje i turizam, te predsjedavajućeg Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama, a na njegovo mjesto imenovan je Rizah Avdić. Vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Logavina“ s Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Logavina“.