Grad Sarajevo te obrazuje!

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović sa svojim saradnicama posjetio je i održao radni sastanak sa predstavnicima/ama Instituta za razvoj mladih KULT. Povod sastanka bio je projekat “Grad Sarajevo te obrazuje!” koji KULT  implementira u saradnji sa Gradom Sarajevom, te predstavlja prvi konkretan rezultat Sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva potpisanog u februaru 2011. g. Na sastanku se razgovaralo o realiziranim i planiranim projektnim aktivnostima. Poseban akcenat stavljen je na online bazu podataka koja će na jednom mjestu ponuditi pregled svih nevladinih organizacija u Sarajevu koje nude neformalno obrazovanje, te na taj način olakšati pristup informacijama o obukama i treninzima svim građankama i građanima Sarajeva. To će biti prva takva baza podataka u BiH i regionu. Pretraživanje baze će biti moguće po oblastima, vrsti treninga, po organizaciji, dobnoj grupi, te prema tome da li se edukacija plaća ili je besplatna.