Pred zatvaranjem sedam bh. kulturnih i naučnih institucija

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine kao jedna od najvećih i najuglednijih naučno-kulturnih institucija u jugoistočnoj Evropi, nakon 125 godina svoga postajanja, mogao bi prestati sa radom. Slična sudbina mogla bi zadesiti i ostalih šest bh. kulturno-naučnih institucija: Historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Kinoteku, Umjetničku galeriju, Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku i Biblioteku za slijepa i slabovidna lica. Zbog toga je v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busuladžić uputio vijećnicima Gradskog vijeća Apel za pomoć, u cilju da iniciraju rješavanje i premoštavanje problema finansiranja ove ustanove.

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva i Fondacije Mozaik

U petak, 02.12.2011. godine u 13.30 sati, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i direktor Fondacije Mozaik Zoran Puljić potpisat će Sporazum o saradnji između Grada Sarajeva i Fondacije Mozaik na projektu “The Crossroads to Stay” (Sarajevo na raskršću svijeta). Projekat “The Crossroads to Stay” (Sarajevo na raskršću svijeta) koji finansira Evropska unija sa 300.000€, potpisivanjem Sporazuma o saradnji će dobiti sufinansijera Grad Sarajevo koji će osigurati  budžetska sredstva u iznosu 96.741,00 KM za 2012. godinu. Fondacija Mozaik je idejni tvorac i implementator projekta kroz koji će biti promovirana kulturno-historijska baština grada Sarajeva.