Potpisan Sporazum o saradnji Grada Sarajeva i Grada Vukovara

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i gradonačelnik Vukovara Željko Sabo danas su u Vukovaru potpisali Sporazum o saradnji dvaju gradova. Ceremoniji potpisivanja prisustvovao je i predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Željko Ler, njegova zamjenica Tatjana Ljujić-Mijatović i sekretar Gradske uprave Milorad Kojović. U ime Grada Vukovara bili su prisutni i zamjenici gradonačelnika Željko Pinjuh i Danijela Stanković, te predsjednik Gradskog vijeća Tomislav Džanak i njegovi zamjenici Goran Bošnjak i Mile Ivković. Potpisivanju ovog dokumenta prethodila je Odluka Gradskog vijeća Vukovara od 28. marta, odnosno Odluka Gradskog vijeća Sarajeva od 28. aprila ove godine o uspostavljanju saradnje dvaju gradova stradalnika.