Održan radni sastanak u Gradskoj upravi o temi: Kvalitetniji inspekcijski nadzor u gradu Sarajevu po pitanju novogodišnjih štandova

Cilj održavanja današnjeg radnog sastanka u Gradskoj upravi su zaključci aktivnosti Izvršnog odbora za doček Nove 2012. godine o temi: Kvalitetniji inspekcijski nadzor u gradu Sarajevu po pitanju novogodišnjih štandova i uređenja Holiday Marketa. Grad Sarajevo kao titular projekta sa četiri gradske općine, Kantonom Sarajevo i Turističkom zajednicom KS odlučan je, istaknuto je na sastanku, da krene u borbu protiv nelegalnog postavljanja novogodišnjih štandova. Zaključeno je da se formira mobilni tim za dodatni inspekcijski nadzor u sastavu: tržišno-turistički (kantonalni) i komunalni (kantonalni, gradski ili općinski) inspektori, komunalni redari i pripadnici MUP-a KS.