Javni uvid u Nacrt RP „Ciglane“

Obavještavamo Vas da će Nacrt regulacionog plana „Ciglane“ biti izložen na javni uvid građanstvu u periodu od 05.01.2012. godine do 06.02.2012.godine, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.30 sati u prostorijama MZ „Ciglane – Gorica“ (ul. Trg Merhemića 14).

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }