Počinje izrada elaborata o strateškom okviru ekonomskog razvoja i razvoja turizma Trebevića

Ugovor za izradu elaborata o strateškom okviru ekonomskog razvoja i razvoja turizma šireg područja Trebevića, u prostorijama agencije SERDA potpisali su direktor SERDA Ševkija Okerić i direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu Anto Domazet. Naime, SERDA je u proteklom periodu provela postupak izbora pružaoca usluga za izradu elaborata nakon čega je izabran Ekonomski institut u Sarajevu. Izradom elaborata predviđeno je da se izvrši analiza postojećeg strateškog okvira i infrastrukture, kao i konceptualno struktuiranje razvojne strategije za ekonomski razvoj i razvoj turizma u obuhvaćenom području.