Press konferencija predstavnika Grada Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Evaulacijske komisije evropskih olimpijskih komiteta

U prostorijama Olimpijskog komiteta BiH danas je održana press konferencija na kojoj su Miroslav Živanović i Nenad Vuković, u ime Grada Sarajeva i Grada Istočnog Sarajeva, te Josef Liba, predsjedavajući delegacije Evaluacijske komisije evropskih olimpijskih komiteta, upoznali novinare sa rezultatima postignutim nakon trodnevnog obilaska olimpijskih borilišta na Bjelašnici, Igmanu i Jahorini. Naime, Evaulacijska komisija evropskih olimpijskih komiteta koju čine Josef  Liba, Guro Liu i Katarina Ničeva, sa svojim domaćinima, predstavnicima gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo i OK BiH, u protekla tri dana obišla je olimpijske planine Bjelašnicu, Igman i Jahorinu, dvorane Zetru, Skenderiju i dvoranu na Palama, kao i olimpijska sela u Nedžarićima i Lukavici, sa zadatkom da evaluiraju sve objekte i organizacione aspekte Sarajeva i Istočnog Sarajeva kao kandidata za domaćina Zimskog evropskog olimpijskog festivala mladih 2017. godine (EYOWF). Radi podsjećanja, konačna odluka o dodjeli organizacije EYOWF-a 2017. treba biti donesena na Generalnoj skupštini evropskih olimpijskih komiteta u decembru ove godine u Izraelu.