Okrugli stol o temi “Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja”

U četvrtak 23.02.2012. godine sa početkom u 12.50 sati, u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva (Hamdije Kreševljakovića 3) održat će se okrugli stol o temi “Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja”. Okrugli stol organizira Asocijacija XY kao završnu aktivnost projekta “Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama Kantona Sarajevo” koji je implementirala u proteklih sedam mjeseci u četiri osnovne škole. Naime, Asocijacija XY će predstaviti dobre prakse u radu sa mladima te kroz zajedničku diskusiju sa svim prisutnima pokušati pronaći rješenje kako osigurati kontinuitet u radu sa mladima i utjecati na promjenu ponašanja mladih koji su nasilni i koji su žrtve nasilja.