Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen primio predstavnike Udruženja kuhara u BiH

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i njegov zamjenik Miroslav Živanović primili su u Gradskoj upravi predsjednika Udruženja kuhara u Bosni i Hercegovini Nermina Hodžića,  potpredsjednika Nihada Mameledžiju i sekretara Seada Ćatića, koji su ga izvijestili o radu Udruženja te o njegovim daljnjim planovima. „Udruženje kuhara je vrlo aktivno, svakim danom imamo sve više članova, a osim nastupa na mnogim kuharskim takmičenjima ulažemo sredstva i u edukaciju naših članova. U pet godina rada ovog udruženja stalno prezentiramo tradicionalne proizvode Bosne i Hercegovine, te na taj način promovišemo i turističku ponudu BiH“, istaknuo je Nermin Hodžić.

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak 13.03.2012. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala  Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 28.02.2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED: