Održana press konferencija povodom završetka projekta razvijanja kulture nenasilja „Mi smo OK“

U prostorijama Gradske uprave danas je održana press konferencija povodom završetka projekta razvijanja kulture nenasilja „Mi smo OK“. Udruženje  “Humanitarna organizacija Altius” realizovala je u periodu od 28.08.2011. do marta 2012. godine ovaj projekat u partnerstvu sa  UNDP-om,Gradom Sarajevom, Općinom Novi Grad, Kantonalnim centrom za socijalni rad i osnovnim školama sa područja grada Sarajeva. Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika, čestitao je učesnicima na uspješno okončanom projektu, te istaknuo da je nasilje problem sa kojim se suočavaju i roditelji i djeca. Projekat “Mi smo OK” je rezultat višegodišnjeg nastojanja UHO Altius i Grada Sarajeva da se promijene stavovi, nivo tolerancije prema nasilju, potakne saradnja i uvažavanje, te spriječe daljnje pojave nasilnog ponašanja. “Prema rezultatima provedenog istraživanja, svako treće dijete je žrtva međufizičkog vršnjačkog nasilništva, 33% djece smatra da je nasilništvo normalan vid odrastanja, 22% djece smatra nasilništvo kao vid šale, a 37% djece su priznali da maltretiraju drugu djecu”, kazala je Marija Milović, direktorica UHO Altius, dodajući kako je istraživanjem obuhvaćeno 2500 djece u osam sarajevskih osnovnih škola.