Одржана прес конференција поводом завршетка пројекта развијања културе ненасиља „Ми смо ОК“

У просторијама Градске управе данас је одржана прес конференција поводом завршетка пројекта развијања културе ненасиља „Ми смо ОК“. Удружење  “Хуманитарна организација Алтиус” реализовала је у периоду од 28.08.2011. до марта 2012. године овај пројекат у партнерству са УНДП-ом, Градом Сарајевом, Општином Нови Град, Кантоналним центром за социјални рад и основним школама са подручја града Сарајева. Мирослав Живановић, замјеник градоначелника, честитао је учесницима на успјешно оконачном пројекту, те истакнуо да је насиље проблем са којим се суочавају и родитељи и дјеца. Пројекат “Ми смо ОК” је резултат вишегодишњег настојања УХО Алтиус и Града Сарајева да се промијене ставови, ниво толеранције према насиљу, потакне сарадња и уважавање, те спријече даљње појаве насилног понашања. “Према резултатима проведеног истраживања, свако треће дијете је жртва међуфизичког вршњачког насилништва, 33 % дјеце сматра да је насилништво нормалан вид одрастања, 22 % дјеце сматра насилништво као вид шале, а 37 % дјеце су признали да малтретирају другу дјецу”, казала је Марија Миловић, директорица УХО Алтиус, додајући како је истраживањем обухваћено 2500 дјеце у осам сарајевских основних школа.