Završna manifestacija projekta “Grad Sarajevo-Grad eko-škola”

Završna manifestacija projekta, sa dodjelom zastava, nagrada i certifikata za uspješnu realizaciju  pilot projekta, održat će  se u četvrtak 22. marta 2012., sa početkom u 12:00  u sali Treće gimnazije, Vilsonovo šetalište bb, Sarajevo. Ispred Grada Sarajeva, manifestaciji će prisustvovati Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika. Na završnoj manifestaciji predstavnici škola koje su učestvovale na projektu: OŠ „Vrhbosna“, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, Druga gimnazija, Treća gimnazija i Gimnazija Dobrinja, predstavit će aktivnosti koje su realizirali tokom provedbe programa.

Svečano otvoren Ured za energetsku efikasnost Grada Sarajeva (UEE)

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i ambasadorica SR Njemačke u BiH, Nj.E. Urlike Maria Knotz simboličnim presijecanjem vrpce danas su zvanično otvorili Ured za energetsku efikasnost Grada Sarajeva (UEE). Sarajevo je tako postao prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je otvorio ovaj Ured, a građani Sarajeva će konačno na jednom mjestu moći dobiti sve potrebne savjete, informacije i informativno-edukativne brošure o racionalnom korištenju energije, mjerama energetske efikasnosti i mogućnostima njihove primjene u domaćinstvima. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen ovom prilikom uputio je zahvalnost Njemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju (GIZ-u), Otvorenom regionalnom fondu – Energetska efikasnost u Jugoistočnoj Evropi, te Općini Centar, uz čiju je ogromnu potporu Grad Sarajevo realizovao i ovaj projekat.

Povećati konkurentnost osoba sa invaliditetom na tržištu rada

“Pravna regulativa i olakšice za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom”, tema je okruglog stola održanog danas u prostorijama Grada Sarajeva. Okrugli sto organiziralo je Udruženja građana “Nešto Više” u okviru projekta “Inkluzijom protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom”, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović ukazao je na značaj zajedničkog nastupa udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, odakle bi uputili jasne, artikulisane poruke o problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Prvi sekretar Ambasade Kraljevine Holandije u BiH Jantine van Bakel je kazala da je pored pravne regulative značajno da se osobe sa invaliditetom prepoznaju kao osobe koje imaju sposobnost i prava na rad i obrazovanje.