Potpisivanje sporazuma o realizaciji Projekta „Posao za sve“ u 2012. godini

U četvrtak, 31.05.2012. godine u 12.00 sati, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, direktor KJKP „Park“ Mustafa Resić i v.d. direktora JU Službe za zapošljavanje KS Sabina Durmišević potpisat će sporazum o realizaciji Projekta „Posao za sve“ u 2012. godini. Grad Sarajevo ovaj projekat realizira uspješno već četvrtu godinu zaredom s ciljem zapošljavanja osoba sa biroa na području grada u KJKP „Park“ na određeni period, u kojem će ostvarivati sva prava iz radnog odnosa (lični dohodak, topli obrok i naknadu za prijevoz).

Održan okrugli stol i promocija knjige „Konkurentnost lokalne zajednice kroz razvoj privede i e-uprave“

U organizaciji Grada Sarajeva danas je održan okrugli stol/promocija knjige pod nazivom „Konkurentnost lokalne zajednice kroz razvoj privrede i e-Uprave“, autora mr. sc. Ismete Mameledžije i Ismara Hadžiosmanovića izdate u martu 2012. godine. Riječi dobrodošlice na početku ovog skupa uputio je gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Alija Behmen istaknuvši da je lokalna zajednica u našoj zemlji podcijenjena. „Ona se nalazi u Ustavu BiH, međutim, ne poštuje se onaj dio koji ima ključnu ulogu za ovaj segment države. Želim da podržim autoricu i autora ove knjige da nastave sa ovim radom i da kroz akademski i praktični dio objave još knjiga. Vjerujem da ova knjiga ima visok nivo praktične upotrebljivosti za sve uposlenike u lokalnoj samoupravi  “, naglasio je Behmen.

OSCE u suradnji sa Gradom Sarajevom otvorio prvi Aarhus centar u Sarajevu

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u suradnji sa Gradom Sarajevom, otvorila je danas u okviru Međunarodnog centra za djecu i omladinu u Novom Sarajevu prvi Aarhus centar u Bosni i Hercegovini. Putem Aarhus centra promovirat će se razumijevanje i primjena Aarhuske konvencije, te saradnja između nadležnih vlasti, civilnog društva, pravosuđa, privatnog sektora, medija i šire javnosti povodom pitanja zaštite okoliša. Cilj je da se putem Aarhus Centra osigura kvalitetniji pristup informacijama o okolišu, potaknu javne diskusije, te da se što više građana uključi u donošenje odluka u ovoj oblasti.