Uvećana finansijska podrška Grada Sarajeva javnim kuhinjama na 120.000 KM

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen potpisao je danas ugovore o finansijskoj podršci Grada Sarajeva javnim kuhinjama "Stari Grad", Udruženja humanitarne organizacije "Merhamet" – Muslimansko dobrotvorno društvo, Udruženja humanitarno-pastoralne organizacije "Caritas Vrhbosanske nadbiskupije", Udruženja humanitarno-karitativne organizacije "Kruh svetog Ante" Franjevačke provincije Bosne Srebrene i Crvenog križa Kantona Sarajevo. Prema podacima JU Kantonalni centar za socijalni rad – Sarajevo, od 27.03.2012., na području grada i kantona evidentirano je  5.779  korisnika toplog obroka u javnim kuhinjama. Prošle godine taj je broj bio 5.319, što znači da se broj korisnika uvećao za 460. U tom smislu povećan je i iznos sredstava koja će se iz budžeta Grada dodijeliti narodnim kuhinjama za 20.000 KM.