Povodom krađe bronzanih slova na postamentu Spomen obilježja ubijenoj djeci Gradska uprava naručila nova slova i danas uputila urgenciju policijskim organima u Kantonu Sarajevo

Nakon nedavne krađe bronzanih slova na postamentu Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. u Velikom parku (13 slova i 1 broj), u najstrožijem centru grada, na lokalitetu koji je pod nadzorom policije, Gradska uprava Grada Sarajeva je tim povodom odmah reagirala. Pored oštre javne osude ovog čina koju je uputio gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, Gradska uprava je dogovorila izradu novih slova i broja u bronzi kod akademskog kipara Enesa Sivca. Nova slova bit će postavljena na postament Spomen-obilježja već u utorak. Gradska uprava smatra također kako je nedopustivo što su se određene grupe samovoljno upustile u postavljanje „alternativnih slova“ na Spomen-obilježje.

Delegacija pobratimskog Grada Daytona u trodnevnoj radnoj posjeti Gradu Sarajevu

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa zamjenicima Miroslavom Živanovićem i Igorom Kamočajijem, te sa zamjenicom predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Tatjanom Ljujić – Mijatović, predsjednicom Komisije za međunarodnu saradnju u Gradskom vijeću Lejlom Somun – Krupalija i vijećnikom Seadom Srnom, održao je danas u Gradskoj upravi radni sastanak s delegacijom pobratimskog Grada Daytona, koja je jučer stigla u trodnevnu radnu posjetu Gradu Sarajevu.