42. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 42. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Salko Nikšić. Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o  davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave – Gradske uprave Grada Sarajeva. Vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o ispravci tehničke greške u Odluci o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su pojedinačno zaključke kojima se Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most V“; Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „ Alipašin most VI“; Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Jarčedoli“; te Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kanara“, upućuju u javnu raspravu kako je to predloženo u datim zaključcima.

Grad Sarajevo će podržati kandidaturu belgijskog grada Liegea za domaćina Međunarodne izložbe EXPO 2017

Grad Sarajevo će podržati kandidaturu belgijskog grada Liježa (Liegea) za domaćina Međunarodne izložbe EXPO 2017. Ovo je istaknuo gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen koji je zajedno sa Miloradom Kojovićem, sekretarom Gradske uprave primio Jean-Marca Delizeea, bivšeg državnog sekretara i sadašnjeg člana Federalnog parlamenta Kraljevine Belgije. “U posjeti sam Sarajevu u svojstvu ambasadora Grada Liegea koji se kandidovao za EXPO 2017. godine. Njegov protukandidat je Grad Astani iz Kazahstana. Konačnu odluku donijet će Biro za međunarodne izložbe na Generalnoj skupštini 22. novembra ove godine”, istaknuo je Delizee, te dodao da je, ustvari, riječ o državnom projektu u čiju su se organizaciju, lobiranje i implementaciju uključili stanovnici, razne institucije, društveno-političke strukture i diplomatsko-konzularna predstavništva Belgije.