Javni uvid Nacrta RP „Buća potok II“

Obavještavamo vas da će Nacrt Regulacionog plana „Buća potok II“ biti izložen na javni uvid u periodu od 04.07.2012. do 03.08.2012. godine u terminu od 08.30 do 15.00 sati u MZ „Buća potok“ (ulica Adema Buće, broj 76), MZ „Dolac“ (ulica Adema Buće, broj 76), MZ „Alipašin most I“ (ulica Smaje Šikala, broj 2) i MZ „Alipašin most II“ (ulica Kasima Hadžića, broj 3).

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }